بهار ظالم ترین فصل سال است. بهار فصلی است که بیست روز مانده به آمدنش لشکر شکوفه هایش را بسیج می کند تا به درختان زمستان حمله کنند.
هنوز هم از بهار و سال نو متنفرم ولی با این حال می خواهم گرامیشان بدارم. می خواهم سالم را مثل بقیه ی مردم از بهار شروع کنم نه از زمستان.
پس بهار و سال نو مبارک:)
منبع : The North Star |...Shadow Blossoms
برچسب ها : بهار